R E G U L A M I N

III URODZINOWA DZIAŁDOWSKA DYCHA1.CEL BIEGU

- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako formy sportu i rekreacji.

- Propagowanie zdrowego stylu życia.

- Integracja społeczności lokalnej i zachęcenie kolejnych osób do uprawiania sportu.

- Obchody 673 rocznicy nadania praw miejskich miastu Działdowo.

- Promocja miasta Działdowa.
2.ORGANIZATORZY

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie

- Urząd Miasta w Działdowie.3.TERMIN I MIEJSCE BIEGU

- 13.08.2017 r. (niedziela), START GODZINA 10oo .

- Działdowo, start i meta biegu ul. Sportowa (na wysokości bramy stadionu).

- W dniu zawodów biuro czynne od godz. 8oo - 9oo

- Baza dla zawodników znajdować się będzie na obiekcie MOSiR-u.

- Parking na stadionie, wjazd od ul. Leśnej.
4.TRASA BIEGU

Ze względu na planowany remont stadionu trasa biegu może ulec niewielkim zmianom.

- Bieg składa się z dwóch pętli 5 km i przebiegać będzie ulicami: Sportowa, Okrężna, Zacisze,

Sportowa, Robotnicza, Leśna, Rydygiera, Malewskiej, Sukiertowej-Biedrawiny, Świerkowa, Aleja Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pronaszko, Chlebowskiego, Leśna, Zuchowa, ZMP, ZMS, Okólna, Sportowa.

- Trasa oznakowana, zabezpieczona, zamknięta dla podłużnego ruchu kołowego.

- Start i meta biegu ul. Sportowa (na wysokości bramy stadionu).
5.WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIA

- W biegu mają prawo startu zawodnicy, którzy do dnia 13.08.2017r. ukończyli 18 lat.

- Opłata startowa wynosi:

1) w trakcie procesu zapisów elektronicznych - od 14 czerwca do 9 sierpnia 2017 r.: 15 zł – płatne gotówką w biurze organizatora, w godzinach od 8oo - 20oo lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 66 1020 3541 0000 5202 0269 8793 , w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość oraz „Działdowska Dycha”.

2) po zakończeniu procesu zapisów elektronicznych - od 10 do 12 oraz 13 sierpnia 2017 r.: 30 zł –płatne tylko gotówką w biurze organizatora, w godzinach od 8oo do 20oo , a w dniu zawodów – 13 sierpnia 2017 r w godzinach od 8oo – 9oo

3) 12 sierpnia 2017 r. (sobota) wpłaty nie będą przyjmowane.

- Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika.

- Zgłoszenie udziału w biegu oznacza że, zgłaszający zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy , złoży oświadczenie o zdolności do udziału w biegu w trakcie odbioru numeru startowego

Zgłoszenia drogą elektroniczną i wzór oświadczenia do pobrania na stronie: http://dzialdowskadycha2017.chiptiming.pl/link do rejestracji: http://dzialdowskadycha2017.chiptiming.pl
6 . ŚWIADCZENIA

- Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy i okolicznościowy upominek.

- Limit uczestników 250 zawodników którzy na mecie otrzymają medal. - Bufet z wodą dla zawodników będzie znajdował się na trasie biegu na ulicy Robotniczej i Pronaszki.

- Zabezpieczenie medyczne: karetka ratownictwa medycznego.

- Do dyspozycji zawodników zabezpieczamy przebieralnie, depozyt, prysznice, umywalki i toalety w pawilonach na stadionie.

- Dla wszystkich uczestników na mecie posiłek.

7. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

- OPEN Kobiety I –III puchar i nagroda rzeczowa

- Kobiety 18-39 lat I – III statuetka

- Kobiety 40-49 lat I - III statuetka

- Kobiety 50-59 lat I - III statuetka

- Kobiety 60 lat i starsze I – III statuetka

- OPEN Mężczyźni I –III puchar i nagroda rzeczowa

- Mężczyźni 18-39 lat I – III statuetka

- Mężczyźni 40-49 lat I - III statuetka

- Mężczyźni 50-59 lat I – III statuetka

- Mężczyźni 60-69 lat I – III statuetka

- Mężczyźni 70 lat i starsi I – III statuetka

- Najlepsza Działdowianka I – III statuetka i nagroda rzeczowa

- Najlepszy Działdowianin I – III statuetka i nagroda rzeczowa

UWAGA:

- Nagrody w Kategorii OPEN nie dublują się z nagrodami z w kategoriach wiekowych.

- Nagrody w kategorii Najlepszy Działdowianin i Działdowianka dublują się z nagrodami w innych kategoriach.
8.UWAGI KOŃCOWE

- Limit biegu wynosi 1 godzina 20 minut.

- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

- (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy czy nauki, może się

ubezpieczyć we własnym zakresie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione.

- Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

- organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.

- W sprawach spornych i nieujętych regulaminem decydować będzie organizator.


Pobierz Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu

MAPKA BIEGU