TURNIEJ WALENTYNKOWY 
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ


Termin: 17.02.2018r. godz. 1000
Miejsce: hala SP Nr 2

 

W turnieju mogą brać udział zawodnicy
urodzeni w 2000 roku i starsi.Zgłoszenia do 15.02.2018r do godz.1400
przyjmuje MOSiR – Działdowowo ul.Robotnicza 10


Zebranie organizacyjne kapitanów i losowanie rozgrywek w czwartek 15.02.2018r o godz.1730

w siedzibie MOSiR w Działdowie.