XXXI GRAND PRIX DZIAŁDOWA W TENISIE STOŁOWYM 
Działdowo 2018 rok - III Turniej

 


Juniorzy 2005 i młodsi:

1. Anzel Jakub Działdowo

2. Witkowski Paweł Lidzbark Welski

3. Stolarczyk Kryspin Działdowo

4. Lempek Miłosz Uzdowo

5. Brzezińska Natalia Działdowo

6. Lipowski Michał Działdowo

7. Wójtowicz Bartosz Działdowo

8. Piotrowski Adam Działdowo
Juniorzy 2004 -1999

1. Cegielski Miłosz Uzdowo

2. Chojnacki Wiktor Lidzbark Welski

3. Lempek Oskar Uzdowo

4. Madej Zuzanna Działdowo

Seniorzy 1964 – 1998

1. Pieckowski Sławomir Działdowo

2. Łączyński Marcin Działdowo

3. Sieradzki Maciej Mława

4. Główczyk Sebastian Olsztyn

5. Sieradzki Wojciech Mława

6. Chojnowski Wojciech Działdowo

7. Giranowski Piotr Kozłowo

8. Brzeziński Zbigniew Działdowo

Seniorzy 1963 i starsi:

1. Krajewski Mirosław Mława

2. Chojnowski Ferdynand Działdowo

3. Sosnowski Waldemar Działdowo

4. Gruszkiewicz Ryszard Olsztyn

5. Skrzypczyk Mirosław Olsztyn

6. Prusiński Henryk Olsztyn

7. Gęsicki Marian Działdowo


J U N I O R Z Y


Nazwisko i imię

Miejscowość

Tur.I

Tur.II

Tur.III

Tur.IV

Razem

M-ce

J u n i o r z y 2005 i młodsi

Anzel Jakub

Gralewo

30

-

30
60
Zera Bartosz

Burkat

27

19

-
46
Stolarczyk Kryspin

Działdowo.

24

24

24
72
Piotrowski Adam

Działdowo

21

-

13
34
Lipowski Michał

Działdowo

-

30

17
47
Witkowski Paweł

Lidzbark

-

27

27
54
Madej Zosia

Działdowo

-

21

-
21
Łoziński Miłosz

Lidzbark

-

17

-
17
Brzezińska Natalia

Działdowo

-

15

19
34
Borowski Wiktor

Działdowo

-

13

-
13
Lempek Miłosz

Uzdowo

-

-

21
21
Wójtowicz Bartosz

Działdowo

-

-

15
15
J u n i o r z y 2004-1999

Cegielski Miłosz

Uzdowo

-

30

30
60
Chojnacki Wiktor

Lidzbark

-

27

27
54
Chojnacki Igor

Lidzbark

-

24

-
24
Madej Zuzia

Działdowo

-

21

21
42
Nadolski Wiktor

Lidzbark

-

19

-
19
Michalska Sandra

Uzdowo

-

17

-
17
Lempek Oskar

Uzdowo

-

-

24
24
 

Nazwisko i imię

Miejscowość

Tur.I

Tur.II

Tur.III

Tur.IV

Razem

M-ce

Seniorzy 1964 - 1998

Łączyński Marcin

Działdowo

30

21

27
78
Jurkiewicz Kamil

Mława

27

-

-
27
Główczyk Sebastian

Olsztyn

24

27

21
72
Grzebska Aleksan.

Działdowo

21

-

-
21
Sieradzki Wojciech

Mława

19

-

19
38
Grzebski Jan

Działdowo

17

-

-
17
Gołębiewski Zbign.

Mława

15

-

-
15
Waszak Krystian

Działdowo

13

-

-
13
Pająski Łukasz

Działdowo

11

-

-
11
Daszkiewicz Kamil

Kramarzewo

9

7

-
16
Krajewski Andrzej

Nidzica

7

-

-
7
Giranowski Piotr

Kozłowo

6

-

15
21
Pożarowszczyk Hub.

Ciechanów

-

30

-
30
Szymański Jakub

Działdowo

-

24

-
24
Dębowski Marcin

Działdowo

-

19

-
19
Stawicki Sławomir

Ciechanów

-

17

-
17
Cybulski Sławomir

Działdowo

-

15

-
15
Malikowski Mirosł.

Działdowo

-

13

-
13
Wawrzyniak Przem.

Olsztyn

-

11

-
11
Brzeziński Zbigniew

Działdowo

-

9

13
22
Pieckowski Sław.

Działdowo

-

-

30
30
Sieradzki Maciej

Mława

-

-

24
24
Chojnowski Woj.

Działdowo`

-

-

17
17
Seniorzy 1963 i starsi

Prusiński Witold

Działdowo

30

-

-
30
Prusiński Henryk

Olsztyn

27

-

17
44
Sosnowski Waldem.

Działdowo

24

24

24
72
Gęsicki Marian

Działdowo

21

17

15
53
Jastrzębowski Franc.

Olsztyn

19

27

-
46
Bogdański Karol

Nidzica

17

-

-
17
Krajewski Mirosław

Mława

15

-

30
45
Gruszkiewicz Rysz.

Olsztyn

13

21

21
55
Lejbt Jan

Nidzica

11

-

-
11
Karla Tadeusz

Nidzica

9

-

-
9
Figurski Marek
7

15

-
22
Hajduk Roman

Działdowo

6

13

-
19
Chojnowski Ferd.

Działdowo

-

30

27
57
Żochowski Stefan

Ciechanów

-

19

-
19
Skrzypczyk Mir.

Olsztyn

-

-

19
19
 

 

 Autorem zdjęć jest pan Jacek Cytlał.