6. JESIENNY RAJD ROWEROWY

Drodzy miłośnicy jazdy na rowerze oraz aktywnego wypoczynku, 25 września zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym rajdzie rowerowym.
Start tradycyjnie na Placu Mickiewicza o godz. 11:00

 

R E G U L A M I N  VI JESIENNEGO RAJDU ROWEROWEGO

 

 

1.Uczestnictwo: W rajdzie mogą brać udział  wszyscy  chętni bez względu na wiek
i płeć z własnym, sprawnym technicznie  rowerem. Dzieci do lat 10 obowiązkowo
w kaskach i  pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Młodzież w wieku 11-17 lat   może brać  udział z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. U wszystkich  uczestników mile widziane kaski.

2.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w  Działdowie.

 1. Zapisy: Zapisów można dokonać tel. pod numerem 23 697 46 70 od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:00 lub na adres e-mail biuro@mosirdzialdowo.pl . Obowiązuje limit osób: maksymalnie 200 uczestników.

4.Termin i miejsce:   niedziela,  25.09.2022r. start godzina  1100  z Placu Mickiewicza. Trasa rajdu biegnie ulicami Działdowa: Plac Mickiewicza, Poprzeczna, Skłodowskiej, Chopina, Grunwaldzka , Męczenników, Olsztyńska  i dalej przez miejscowości Komorniki, Klęczkowo, Burkat, (powrót) Klęczkowo, Komorniki, Działdowo: ul. Olsztyńska , Korczaka,. Świerkowa, Św. Katarzyny, Pronaszko, Chlebowskiego, Leśna Nidzicka,  Wolności, Parkowa  (do  Parku HDK), koniec rajdu ok. godz. 1330.

5.Program imprezy:

15 minutowy postój w miejscowości Burkat (boisko szkolne). Po przejechaniu trasy    jw.  uczestnicy  przyjeżdżają do Parku HDK.

W parku na uczestników rajdu czeka posiłek regeneracyjny. W trakcie posiłku będą rozlosowane nagrody.     

6.Nagrody: Otrzymają losowo wybrani uczestnicy rajdu. W losowaniu nagród głównych   

(dwóch rowerów) mogą brać udział uczestnicy, którzy samodzielnie przejechali całą trasę rajdu oraz złożyli oświadczenie.

7.Uwagi końcowe:

 • za rzeczy zaginione organizator nie bierze odpowiedzialności,
 • organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w czasie trwania rajdu,
 • uczestnicy rajdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania dyscypliny
  i poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie rajdu,
 • kolumna rajdu będzie pilotowana i zabezpieczana przez dwa radiowozy policyjne
  i samochód straży miejskiej,
 • organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik, jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu nauki lub pracy, może się ubezpieczyć we własnym zakresie. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • udział uczestnika w rajdzie oznacza, że zapoznał się z regulaminem i będzie przestrzegał jego zasad, a także będzie stosował się do poleceń i uwag organizatorów,
 • we wszystkich innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem

decydować  będzie organizator.

 1. Ochrona danych osobowych:

– Administratorem danych osobowych jest Organizator.

– Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w VI JESIENNYM RAJDZIE ROWERWYM.

– Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie:

a)świadczenia usług drogą elektroniczną przyjęcia zgłoszenia do rajdu

 1. b) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,
 2. c) przesyłania informacji organizacyjnych o rajdzie
 3. d) obsługi zgłoszeń i korespondencji,
 4. e) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.

– Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć,–w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji.

– Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotą w celach marketingowych.

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

ZGODA RODZICA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *