Mosir działdowo

BIP

2024

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

2023

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy

2022

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

2021

Ogłoszenie o wyborze oferty

zapytanie ofertowe

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

2020

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

2019

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

2018

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017

2017

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

2016

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie łącznej ceny za materiały i wykonanie piłkochwytów na stadionie MOSiR w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe 2015

Informacja o wyborze pilkochwyty

2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie łącznej ceny za materiały i wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim przy ul. Świerkowej.

Formularz ofertowy 31 03 2014

Zapytanie ofertowe 31 03 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie łącznej ceny za materiały i wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim przy ul. Świerkowej.

Formularz ofertowy pikochwyty

Umowa pilkochwyty

Unieważnienie postępowania ofertowego 17-03-2014

Zapytanie ofertowe pilkochwyty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup 26 ton węgla Orzech wraz z akcyzą, transportem i rozładunkiem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie ul. Robotnicza 10.

Formularz ofertowy węgiel

Projekt umowy węgiel

Zapytanie ofertowe węgiel

Skip to content