TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

SIATKÓWKA PLAZOWA

 

R E G U L A M I N

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR

1.Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród
mieszkańców naszego miasta.

2.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

3.Termin i miejsce: sobota 06 lipca 2019r. godz. 1000, boiska do siatkówki
plażowej w Parku im Jana Pawła II i w SP Nr 2 w Działdowie.

4.Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni bez podziału na
płeć i na kategorie wiekowe.

5.Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane od 930 na boisku w Parku Jana
Pawła II.

6.System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości startujących.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.

7.Nagrody: Zdobywcy miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary.

8.Uwagi końcowe:

- organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW), zawodnik jeśli nie posiada takiego
ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we własnym
zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),

- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie turnieju,

- zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się
z regulaminem i że go akceptuje.
- w sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie
organizator i sędziowie turnieju,