MISTRZOSTWACH DZIAŁDOWA
W TENISIE ZIEMNYM – gry pojedyncze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie zaprasza miłośników tenisa ziemnego do wzięcia udziału w MISTRZOSTWACH DZIAŁDOWA W TENISIE ZIEMNYM – gry pojedyncze. Turniej odbędzie się dnia 14.09.2019 (sobota), początek godz. 10:00.

Zapisy przyjmowane są w biurze MOSiR do dnia 13.09.2019r. do godz. 13:00

Wpisowe - 12 zł od zawodnika

Serdecznie zapraszamy ;)

Więcej szczegółów w regulaminie.

 

R E G U L A M I N

MISTRZOSTW DZIAŁDOWA W TENISIE ZIEMNYM

- gry pojedyncze

 1. Cel: Popularyzacja tenisa ziemnego i aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców, wyłonienie Mistrza Działdowa na 2019 rok.

 2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

 3. Termin i miejsce: Mistrzostwa będą rozgrywane na kortach MOSiR
  w Działdowie, 14.09.2018r o godz. 10
  00.

 4. Uczestnictwo: W rozgrywkach mogą brać udział amatorzy tenisa ziemnego urodzeni w 2001r. i starsi. Turniej będzie rozgrywany bez podziału na grupy wiekowe i płeć.

 5. System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości startujących zawodników.

 6. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze MOSiR do dnia 13.09.2019 do godz. 13:00 (zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane).

 7. Opłata startowa wynosi 12 zł od zawodnika.

 8. Nagrody: Miejsca I-III puchary i upominki.

 9. Uwagi końcowe:

 • organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik, jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu nauki lub pracy, może się ubezpieczyć we własnym zakresie. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 • we wszystkich innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
  decydować będzie organizator.

Oświadczenie

Zgoda rodzica