XIX TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie zaprasza miłośników koszykówki na

XIX TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

im. Wilhelma Kornalewskiego.

Turniej odbędzie się 07.09.2019r.

na boiskach przy ul. Świerkowej o godz. 12:00

Do Turnieju mogą się zgłaszać 3 – osobowe zespoły w następujących kategoriach wiekowych:

2007 i młodsi

2006-2005

2004 i starsi

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze MOSiR do 06.09.2019r.

do godz. 13:00

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie MOSiR (www.mosirdzialdowo.pl)

ZAPRASZAMY

(więcej szczegółów w regulaminie)

 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

UWAGA!!!

KAŻDY UCZESTNIK XIX TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZEN IM. WILHELAM KORNALEWSKIEGO MUSI ZŁOŻYĆ PISEMNE OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W TURNIEJU A OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ ZŁOŻYĆ ZGODĘ RODZICA .

Oświadczenie

Zgoda rodzica