ogłoszenie - rajd IPN

 
W DNIU RAJDU ROWEROWEGO INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ O GODZ. 9:00 ODBĘDZIE SIĘ MSZA ŚWIĘTA NA PLACU PRZY KOSZARACH
(MIEJSCE STARTU RAJDU).
ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW RAJDU
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MSZY ŚW.
PRZYPOMINAMY ŻE WARUNKIEM UCZESTNICTWA W RAJDZIE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA.
OSOBY KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ NA RAJD A NIE ZŁOŻYŁY OŚWIADCZENIA MUSZĄ DOSTARCZYĆ JE W DNIU RAJDU LUB W BIURZE MOSiR.

Oświadczenie

Oświadczenie- zgoda rodzica