ZAPRASZAMY NA TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ IM. HENRYKA PRZYBYSZEWSKIEGO KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 19.06.2021R. O GODZ. 10:00
NA BOISKU W PARKU JANA PAWŁA II

 

R E G U L A M I N
Turniej Siatkówki Plażowej
im. Henryka Przybyszewskiego

 

1.Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród
   mieszkańców naszego miasta.

2.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

3.Termin i miejsce: sobota 19.06.2021r.  godz. 1000, boiska do siatkówki
   plażowej w Parku im Jana Pawła II i w SP Nr 2 w Działdowie.

4.Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni bez podziału na
   płeć i na kategorie wiekowe. Uczestnicy muszą w dniu turnieju lub przed nim dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia natomiast niepełnoletni zgody rodzica/opiekuna prawnego (dostępne na stronie internetowej MOSiR).

5.Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane  telefonicznie (23 697 46 70) lub na adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zgłoszeń można dokonać do dnia 17.06.2021 do godz. 11:00. Nie ma możliwości zapisów bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju !

6.System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości startujących.
   Turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami  Polskiego
   Związku Piłki Siatkowej.

7.Nagrody: Zdobywcy miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary.

8.Zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego:

- przez cały czas trwania turnieju należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które realizują imprezę oraz w niej uczestniczą,

- należy unikać bezpośredniego kontaktu przy przywitaniu oraz podziękowaniu za wspólną rywalizację,

- przy wejściu na obiekt zawodnicy musza zdezynfekować ręce, ta sama zasad dotyczy osób opuszczających obiekt

- w pobliżu boiska mogą znajdować się jedynie sędziowie oraz osoby rozgrywające mecz,

- zgodnie z zaleceniami Ministra zdrowia wszystkie osoby uczestniczące w turnieju muszą mieć zakryte usta i nos, wymóg ten nie dotyczy zawodników rozgrywających w danej chwili mecz.

9.Uwagi końcowe:

- organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw
   nieszczęśliwych wypadków (NW), zawodnik jeśli nie posiada takiego
   ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we własnym
   zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),

- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie turnieju,

- zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się
  z regulaminem i że go akceptuje.
- w sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie
  organizator i sędziowie turnieju.

 

Zgoda

Oświadczenie