LODOWISKO w DziałdowieLodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu od godz. 10:00 do godz. 20:00 z przerwą techniczną od godz. 13:45 do godz. 14:45 . Wejścia na taflę odbywają się o pełnych godzinach , ostanie wejście o godz. 19:00 .

C e n n i k   n a   l o d o w i s k u:
Wejście na lodowisko (45 minut):

osoba dorosła - 6 zł

osoba do 18 lat - 4 zł

osoba dorosła z karta dużej rodziny – 3 zł

osoba do 18 lat z kartą dużej rodziny – 2 zł

emeryci/ renciści – 2 zł

dzieci w okresie ferii – 2 zł

ostrzenie łyżew - 5 zł
Karnet na 10 wejść - 40 zł osoba dorosła

- 24 zł osoba do lat 18C e n n i k   n a   wypożyczalni :
Wypożyczenie łyżew (45 minut):

osoba dorosła - 6zł

osoba do 18 lat - 4 zł

osoba dorosła z karta dużej rodziny – 3 zł

osoba do 18 lat z kartą dużej rodziny – 2 zł