Uwaga !!

Zmiana terminu Turnieju Tenisa Stołowego

Turniej odbędzie się 15-go listopada 2015r (niedziela) miejsce i godziny bez zmian.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

MOSiR w Działdowie o r g a n i z u j e

T U R N I E J PIŁKI SIATKOWEJ


z o k a z j i
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

MOSiR w Działdowie o r g a n i z u j e:


TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO z o k a z j i ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Pierwszy Działdowski Bieg Niepodległości

Serdecznie zaproszamy na I Działdowski Bieg Niepodległości.

XV  Turniej Koszykówki Ulicznej im. Wilhelma Kornalewskiego

MOSiR w Działdowie  o r g a n i z u j e w piątek 18 wrzesnia 2015r. o godz. 15.00 na boisku  ORLIK przy ul.Świerkowej w Działdowie

XV  Turniej Koszykówki Ulicznej im. Wilhelma Kornalewskiego