IV GRAND PRIX DZIAŁDOWA W TEŚCIE COOPERA

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Grand Prix Działdowa w Teście Coopera.

Terminy:

  • 05.2022r. (środa) godz. 17:00
  • 06.2022r. (środa) godz. 17:00
  • 08.2022r. (środa) godz. 17:00
  • 09.2022r. (środa) godz. 17:00

 

Test Coopera odbędzie się na bieżni stadionu MOSiR (ul. Robotnicza 10).

 

Krótkie objaśnienie:

Uczestnicy w ciągu 12 minut pokonują biegiem lub marszobiegiem jak najdłuższy dystans.

Po upływie 12 minut na sygnał zawodnicy zatrzymują się i pozostają na miejscu do momentu spisania wyniku.

Zawodnicy, aby liczyć się w całym cyklu Grand Prix muszą wziąć udział w 3 z 4 biegów.

Do końcowego wyniku Grand Prix liczyć się będzie łącznie przebiegnięty dystans z 3 najlepszych biegów.

Uczestnikiem testu Coopera może być każdy, dzieci i młodzież do 18 roku życia przedkładają pisemna zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *