Mosir działdowo

Lodowisko

Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu od godz. 10:00 do godz. 20:00 z przerwą techniczną od godz. 13:45 do godz. 14:45 . Wejścia na taflę odbywają się o pełnych godzinach , ostanie wejście o godz. 19:00 .

CENNIK NA LODOWISKU:

Wejście na lodowisko (45 minut):

osoba dorosła – 6 zł

osoba do 18 lat – 4 zł

osoba dorosła z karta dużej rodziny – 3 zł

osoba do 18 lat z kartą dużej rodziny – 2 zł

emeryci/ renciści – 2 zł

dzieci w okresie ferii – 2 zł

ostrzenie łyżew – 5 zł

Karnet na 10 wejść – 40 zł osoba dorosła

– 24 zł osoba do lat 18

CENNIK  NA  WYPOŻYCZALNI:

Wypożyczenie łyżew (45 minut):

osoba dorosła – 6zł

osoba do 18 lat – 4 zł

osoba dorosła z karta dużej rodziny – 3 zł

osoba do 18 lat z kartą dużej rodziny – 2 zł