TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 18.09.2021 GODZ.10:00, KORTY MOSIR, WPISOWE – 20 ZŁ

Zgłoszenia będą przyjmowane od osób urodzonych w roku 2003 i starszych.

 

Zapisy są możliwe do 16.08.2021 r. do godz. 12:00.

 

Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: mosirdzialdowo@op.pl

lub telefonicznie: 23 697 46 70

Prosimy o podanie imienia oraz nazwiska, miejscowości, nr telefonu do kontaktu oraz rocznika.

 

R E G U L A M I N
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

– gry pojedyncze

 1. Cel: Popularyzacja tenisa ziemnego i aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców.
 1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.
 2. Termin i miejsce: Mistrzostwa będą rozgrywane na kortach MOSiR
  w Działdowie, 18.09.2021r o godz. 1000.
 3. Uczestnictwo: W rozgrywkach mogą brać udział amatorzy tenisa ziemnego urodzeni w 2003r. i starsi. Turniej będzie rozgrywany bez podziału na grupy wiekowe i płeć.
 4. System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości startujących zawodników.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze MOSiR do dnia 16.08.2021 do godz. 12:00 (zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane). Opłata startowa wynosi 20 zł od zawodnika.
 6. Nagrody: Miejsca I-III puchary i upominki.
 1. Uwagi końcowe:
 • organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik, jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu nauki lub pracy, może się ubezpieczyć we własnym zakresie. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • każdy uczestnik musi dostarczyć w dniu zawodów oświadczenie o stanie zdrowia natomiast osoby niepełnoletnie zgodę rodzica na wzięcie udziału w turnieju.
 • we wszystkich innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
  decydować będzie organizator.

9. Ochrona danych osobowych:

– Administratorem danych osobowych jest Organizator.

– Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO

– Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie:

a) przygotowania pakietu startowego, opracowania wyników, wydania nagród itp.

b) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,

c) przesyłania informacji organizacyjnych

d) obsługi zgłoszeń i korespondencji,

e) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.

– Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik –w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji.

– Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotą w celach marketingowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *